Koszyk jest pusty

Polityka bezpieczeńtwa

                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                            Polityka prywatności1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy al.com.pl/!examples/kotly ( zwany dalej: „Sklepem” ).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Robert Wlaźlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Wlaźlak ROBINSTAL Zakład Instalacyjno Budowlany z siedzibą w Łodzi ( 90-747 ), przy ul. Płk. Dr Stanisława Więckowskiego 58, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7271812268, zwanej dalej Robinstal.
3. Robinstal dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
                                                                                          
                                                                                                            § 1 Jak zbieramy dane?

1. Robinstal zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową ( zwani dalej Przedsiębiorcami ), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci Dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie.
3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje jedynie swój adres e-mail oraz samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Sklepie. Jeżeli Klient posiadający Konto w Sklepie chce dokonać zakupu jest proszony o uzupełnienie swoich danych o:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto );
c) Numer telefonu;
d) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
d) Numer telefonu;
e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy.
6. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze Sklepem ( wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp. ) przekazywane są następujące informacje:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto );
d) Numer telefonu;
e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy.
7. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje ( adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego ).
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym sklepie.
                                                                                  
                                                                                                           § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Robinstal.
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

                                                                                                           § 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Robinstal na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas „wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Robinstal produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
2. Robinstal wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą ( wyrażona np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu ). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3. Robinstal wykorzystuje Cookies własne w celu:
a) uwierzytelnienia Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie ( po zalogowaniu ), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. Robinstal wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentacji certyfikatu Rzetelny regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl ( administrator Cookies zewnętrznych: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci maja możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla Firefox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
7. Robinstal może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Robinstal przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych ( np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin ), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
8. Sklep zawiera link i odnośniki do innych stron internetowych. Robinstal nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

                                                                                                            § 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Robinstal.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „ Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
3. Robinstal zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Robinstal może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Robinstal roszczeń od danego Klienta.
4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.

                                                                                                             § 5 Zabezpieczenia

1. Robinstal stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Robinstal zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w Robinstal są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienie hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
4. Robinstal nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

                                                                                                              § 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Robinstal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: robinstal1@op.pl.
3. Data ostatniej modyfikacji 11.06.2014.